Nu är www.selli.nu igång och det betyder att hemmet får sig en storrensning. Nu säljs kurslitteratur, hoppgunga, tvättkorgar och annat som kan komma andra till gagn. Jag vet inte vad det är som startade att jag började källsortera, återbruka och återvinna. Jag tror att jag efter att ha blivit mamma insåg att om vi alla bidrar lite istället för inte alls är 100% bättre för miljön än innan.

Babysitter

Massa kärlek
Anneli