Storrensning i husets vrår

Storrensning i husets vrår

Nu är www.selli.nu igång och det betyder att hemmet får sig en storrensning. Nu säljs kurslitteratur, hoppgunga, tvättkorgar och annat som kan komma andra till gagn. Jag vet inte vad det är som startade att jag började källsortera, återbruka och återvinna. Jag tror...