En stor hälsorisk är rökning, jag är så glad att jag slutade med detta gissel för 3,5 år sen...

En stor hälsorisk är rökning, jag är så glad att jag slutade med detta gissel för 3,5 år sen…