FotografAnneliHolm | Fotoutmaning | Familj | Lilla familjen holm

103 – Föråldrad
Jag har alltid tyckt om kyrkan, känslan att vara i dessa gamla byggnader med så mycket historia. Jag har en stor aktning, och ja jag tror att det finns något som vakar över oss men just tron på Jesus har aldrig riktigt fallit in på min tro. Jag tycker det är en föråldrad tro och det är så många som fått dö på grund av hans namn. Det rimmar illa med det jag hoppas på.